Magasinering

Till Karlstad Express kan du vända dig om du har behov av att magasinera gods eller möbler. Våra moderna, tempererade och larmade lokaler är anpassade för magasineringar under både kortare eller längre tid. Vi har möjlighet att magasinera allt från enskilad möbler eller andra inventarier till hela bohag.

Magasinering kan ske som lösmagasinering, på pall eller i magasinsboxar, vilka rymmer ca 8 kbm gods. Behöver du hjälp med transporten till och från vårt magasin kan vi givetvis hjälpa till med det också.

För prisuppgift, kontakta oss på 054-85 35 90