Kontorsflytt

Karlstad Express kan hjälpa ditt företag eller organisation med allt från mindre interna omflyttningar till flytt av hela kontor eller verksamheter. En av våra styrkor är att kunna hantera flyttuppdrag med minimal påverkan på kundens ordinarie verksamhet, oavsett uppdragets storlek. Karlstad Express kan erbjuda projektledning av hela uppdraget, omlokalisering samt eventuell avveckling av överblivet gods.

Vid avveckling av gods kan vi bistå med försäljning, bortskänkning till exempelvis frivilligorganisationer eller kassering. Karlstad Express kan om så önskas lämna miljödeklarationer över överbilvet gods. Har du behov av vår hjälp, kontakta oss för en kostnadsfri besiktning. Våra projektledare går vid besiktningen igenom de behov ni har och utfrån det lämnar vi en offert på hela uppdraget.

För prisuppgift klicka här, eller kontakta oss på 054-85 35 90