Integritetspolicy

Vi tar ansvar för din integritet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Karlstad Express. Karlstad Express vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Ladda ner hela vår Integritetspolicy här (pdf)

Kontakt

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du Karlstad Express på gdpr@karlstad-express.se, via telefon på 054-85 35 90, eller via brev på:

Karlstad Express AB
Box 393
651 09 Karlstad

Uppdatering och ändringar

Karlstad Express har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Karlstad Express att publicera den justerade integritetspolicyn här på vår hemsida med information om när ändringarna träder ikraft.

Senaste ändring/uppdatering: 2018-05-25.