Prisförfrågan Kontorsflytt

Begär prisuppgift på kontorsflytt här, fyll i så mycket information som möjligt. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information eller om besiktning måste utföras.

FLYTTAR FRÅN

(Ange ex.vis antal arbetsplatser. Kvm ytor och annat.)


FLYTTAR TILL


ÖVRIGT

(Ange annat vi behöver tänka på, ex.vis datorutrustning, typ av utrustning och andra saker som måste hanteras speciellt.)